shechter store & more (0) search icon
cart empty icon (0)

אין מוצרים בסל הקניות.

צור קשר אודות

-הלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הכולל את פרטי העסקה, המאוחר מבין השניים בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות מכוחו.

 

 

 

 

-מוצר אשר נפתח מהאריזה המקורית שלו/או מוצר שהורכב לא תינתן עליו החזרה או החזר כספי.
כרית אשר נפתח מהאריזה המקורית שלה לא תתקבל חזרה ,מטעימי הגיינה ובריאות.

-לקוח המבקש לבטל את רכישתו יוכל לעשות זאת באמצעות  השארת הודעה בעמוד שירות לקוחות של אתר .

-יובהר כי, בהתאם לכל דין, שכטר תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם, ובניכוי עלות סליקת כרטיס האשראי, בכל מקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, הכול בהתאם ובשיעורים הקבועים בדין.

-הלקוח יהא רשאי להחליף את המוצר שהזמין במוצר אחר או לקבל תמורתו זיכוי לרכישה באתר תוך 14 ממועד קבלת המוצר ובלבד שהמוצר יוחזר לידי שכטר ו/או מי מטעמה כאמור בסעיף 5.3 לעיל במסגרת 14 הימים כאמור. הודעה בדבר החלפת המוצר/קבלת זיכוי כאמור והשבת המוצר לידי שכטר תתבצע בהתאם להוראות .

-יובהר ויודגש כי ביטול עסקה לפני שליחת המוצר למזמין יהא בניכוי 5% או 100 ש”ח הזול מביניהם. החברה תחזיר למזמין המוצר את הכספים בגין העסקה המובטלת כולל דמי המשלוח ששילם, בניכוי דמי הביטול. יחד עם זאת, יודגש, כי שווי החזר הכספים כאמור יהא בהתאם לנסיבות ההזמנה והתנאים הקבועים בחוק.

-במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין, יינתן ללקוח החזר כספי בניכוי 5% או 100 ש”ח הזול מביניהם ובניכוי דמי ההובלה. יחד עם זאת, יודגש, כי באם המוצר הגיע לביתו של הלקוח וברצון הלקוח לבטל את העסקה אזי יינתן הזיכוי הכספי באם יוחזר המוצר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק ובאריזתו המקורית, כפי שנתקבל לידי הלקוח. 

באם כאמור, לא הוחזר המוצר לפי האמור לעיל אזי לא יוחזר מלוא כספי התמורה ללקוח אשר ביטל את העסקה כאמור. כמו כן, יובהר, כי ההחלטה בדבר מצבו של המוצר הינה החלטה בלעדית של החברה – החלטה כאמור אשר הלקוח לא יכול להתנגד לה על פי תקנון זה ועל פי הדין. מוצרים אשר הוזמנו ע”י הלקוח בהזמנה אישית ו\או מותאמת לפי מידות ו\או גוון, ואינם כחלק מסל המוצרים המוצגים באתר – לא ניתן לבטל את העסקה בגינם.

בכל מקרה של פגם/תקלה/ביטול יספקה לאחר קבלת הסחורה או עזיבת המוביל שבעקבותיהם נתעורר הצורך להשיב/להחליף/לתקן את הסחורה, הקונה מתחייב להוביל על חשבונו את הסחורה או לשלם עבור הובלה נוספת בעלות מלאה. בכל מקרה של איסוף עצמי ע”י הלקוח, מחוייב הלקוח לבדוק את התאמת המוצר ושלמותו במועד האיסוף ולשביעות רצונו. בביטול העסקה אין החזרת כספים עבור ההובלה. בביטול עסקה הלקוח יחויייב כחוק על ביטול עסקה ו/או ביטול כרטיס אשראי.

ריהוט משלים-ספסלים/כורסאות/הדומים יש 12 חודשי אחריות על הבד/גוף המוצר בשימוש סביר. אין אחריות על מוצרים בסייל או עודפים. בכל נושא/שירות יש לפנות במייל [email protected] עם שם ומספר הזמנה או למספר שירות הלקוחות 0544492673. לאיסוף סחורה יש לתאם הגעה מראש. 

 

*שימו לב

רכישה בקניה מעל 2500 שח זוכתה בהובלה חינם כפי שאנו נותנים באתר , במידה והמוצרים יוחזרו ינוקה מהזיכוי 199 שח עבור ההובלה .

במידה ותהיה החזרה חלקית מרכישה שסכומה במקור היה מעל 2500 ש”ח , אם וישארו מוצרים אצל הלקוח בפחות מ2500 שח ינוקה מהזיכוי חלק ההובלה ע”ס 199 ש”ח.

 

 

איקון וואצאפ