shechter store & more (0) search icon
cart empty icon (0)

אין מוצרים בסל הקניות.

צור קשר אודות

זמני אספקה 
עד 21 ימי עבודה – תלוי מלאי.

משלוח 

מועד אספקת המוצרים הוא עד 21 ימי עסקים או מועד מאוחר יותר כפי שיצוין בפרטי המוצר, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג חול המועד וימי שבתון כאשר תחילת ספירתם היא ביום קבלת אישור העסקה מחברת האשראי. שכטר תעשה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצרכי הלקוח. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 16:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

*משלוחים לרמת הגולן ,ישובי יש”ע וגוש עציון, ערבה ,אילת – זמן אספקה עד 21 ימי עבודה . לאיזורים אלו יתכנו עיכובים באספקה.

אספקות לאיזורים אלו הינם בתוספת הובלה ע”ס 199 ₪ (גם במידה ועברתם את סכום 2500 ₪)

  • שכטר תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות אתר האינטרנט, לכתובת בישראל שיציין הלקוח בעת הזמנתו, על פי התנאים המפורטים להלן. שכטר מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה (לרבות בגין ההובלה) ולכתובת אשר ציין הלקוח.

  • כל טענה בדבר פגם במוצר שנתקבל אצל הלקוח כאמור תיטען מיד עם בדיקת המוצר בבית הלקוח. לקוח אשר חתם כאמור על טופס קבלת ההזמנה הינו הוכחה כי בדק הלקוח את המוצר וכי הינו שלם ומתאים לצרכיו. לקוח כאמור, אשר לא יטען טענת פגם עם קבלת המוצר ייחשב כלקוח אשר קיבל מוצר ראוי ונטל ההוכחה כי הפגם לא נעשה על ידו לאחר קבלת המוצר יהא עליו.

  • על המזמין לעדכן מיידית את הספק במידה והמוצר שהזמין לא סופק בתקופת האספקה המצוינת באתר. החזר כספי בגין אותו מוצר יתאפשר בהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים ובדיקת נכונות התלונה ובמידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין לאספקת המוצר מעבר לתקופת האספקה.

  • שכטר לא תהיה אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר הלקוח ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של שכטר לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצא באלה.

ביטול עסקה והחזרות מוצרים

שימו לב כריות במיוחד! כל כרית מגיעה ארוזה בניילון נפרד וסגורה בצורה שנח לראות את הדוגמא על מנת להחליט. כרית הינה מוצר שבא עם מגע גוף ולמען בריאות לקוחותינו ותחושת הגיינית לא נוכל לקבל כרית שנפתחה אריזתה, מכיוון שאיננו רוצים להעביר אותה הלאה. הקפידו לא לפתוח על מנת שנוכל להחליף לכם לשביעות רצונכם.

  • הלקוח יהא רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הכולל את פרטי העסקה, המאוחר מבין השניים בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות מכוחו.
  • יובהר ויודגש כי ביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח ללקוח, יהיה כפוף להשבת המוצר לחנות שכטר ברחוב הרצל 65 תל אביב, או לחלופין לתיאום איסופו של המוצר על ידי חברת הובלה על חשבונו של הלקוח, כשהמוצר שלם ובאריזתו המקורית וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
  • יודגש ויובהר כי, ביטול העסקה ו/או החלפת המוצרים ו/או זיכוי ו/או השבת התמורה ייעשו בהתאם להוראות כל דין.
  • יובהר כי, בהתאם לכל דין, שכטר תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם ובניכוי עלות סליקת כרטיס האשראי, בכל מקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, הכול בהתאם ובשיעורים הקבועים בדין.

 


*שימו לב

רכישה בקניה מעל 2500 שח זוכתה בהובלה חינם כפי שאנו נותנים באתר , במידה והמוצרים יוחזרו ינוכה מהזיכוי 199 ₪ עבור ההובלה .

במידה ותהיה החזרה חלקית מרכישה שסכומה במקור היה מעל 2500 ₪ , אם וישארו מוצרים אצל הלקוח בפחות מ2500 ₪ ינוכה מהזיכוי חלק ההובלה ע”ס 199 ₪.

 

 

איקון וואצאפ